Omrežje Mammoth ->  Mammoth.si | Ustvari.me

IZBIRA PAKETA MAILER

IZBIRA PAKETA MAILER

Naročilo paketov Mailer, po oddanem naroči, bomo na vaš elektronski naslov posredovali
predračun, po plačilu pa bo vaš račun postal aktiven.

ZAČNIMO!

0$

Hvala za naročilo, naša ekipa bo kmalu posredovala predračun.

Mesečno plačilo

Plačilo na mesec

Mikro

Neomejeno naročnikov
10.000 sporočil
Brezplačna podpora

22 € /mesec

Mini

Neomejeno naročnikov
50.000 sporočil
Brezplačna podpora

36 € /mesec

Midi

Neomejeno naročnikov
100.000 sporočil
Brezplačna podpora

45 € /mesec

Maxi

Neomejeno naročnikov
Neomejeno sporočil
Brezplačna podpora

72 € /mesec

Izbrati morate vsaj eno opcijo

Naprej

Izbira načina plačila

Ob izbiri predplačila vam pripadajo odbiti popusti:

Polletno naročilo prinese 10% popust
Letno naročilo vam prinese 20% popust

Izberite način obračuna:

Izbrati morate vsaj eno opcijo

Naprej

Polletno predplačilo -10% popusta

Plačilo za obdobje 6 mesecev

Mikro

Neomejeno naročnikov
10.000 sporočil
Brezplačna podpora

118€ /polletno
Redna cena: 132€

Mini

Neomejeno naročnikov
50.000 sporočil
Brezplačna podpora

194 € /polletno
Redna cena: 216€

Midi

Neomejeno naročnikov
100.000 sporočil
Brezplačna podpora

243 € /polletno
Redna cena: 270 €

Maxi

Neomejeno naročnikov
Neomejeno sporočil
Brezplačna podpora

388 € /polletno
Redna cena: 432 €

Izbrati morate vsaj eno opcijo

Naprej

Letno predplačilo - 20% popusta

Predplačilo za obdobje 12 mesecev

Mikro

Neomejeno naročnikov
10.000 sporočil
Brezplačna podpora

211€ /leto
Redna cena: 264€

Mini

Neomejeno naročnikov
50.000 sporočil
Brezplačna podpora

345 € /leto
Redna cena: 432€

Midi

Neomejeno naročnikov
100.000 sporočil
Brezplačna podpora

432€ /leto
Redna cena: 540€

Maxi

Neomejeno naročnikov
Neomejeno sporočil
Brezplačna podpora

691 € /leto
Redna cena: 864€

Izbrati morate vsaj eno opcijo

Naprej

Vodenje marketinške kampanje

Mammoth ponuja vodenje in upravljanje vaše poštne kampanje Za vas oblikujemo
sporočila po celostni grafični podobi. Izdelujemo nagradne igre in redno obveščamo
vaše naročnike o novostih na vaši spletni strani. Več informacij

Izberite možnost:

Zanima me več, želim vodenje kampanje, pošljite mi dodatno ponudbo.

Ne potrebujem spletnega marketinga in vodenja kampanje, vse bom urejal sam.

Izbrati morate vsaj eno opcijo

Naprej

Vodenje marketinške kampanje

S klikom na ikono izberite želene storitve.

Prevzamemo vodenje oglaševanja, za vas planiramo pošiljanje sporočil, časovni interval planiramo mesečno.

Prilagajanje na celostno grafično podobo, za vas oblikujemo predloge in grafike, da se ujemajo s trenutnimi

Za vas izdelujemo, načrtujemo in planiramo nagradne igre, vaše naročnike pa redno obveščamo

Za vas pripravimo in uredimo besedila, na podlagi iztočnic, ki nam jih posredujete.

Izbrati morate vsaj eno opcijo

Naprej

Oddaja naročila

Skupaj za plačilo:

Summary

Opis Informacije Količina Cena
Popust
Skupaj:
Pogoji poslovanja
Mammoth – David Harl s.p. (v nadaljnjem besedilu “ponudnik”) je svojim strankam (v nadaljnem besedilu “naročnik”) dolžan priskrbeti razumljiva pravila o uporabi našega spletnega servisa in storitev. Naročniki ponudnikovih storitev se morajo strinjati s spodaj navedenimi pogoji oziroma členi. Ponudnik si pridružuje pravico do sprememb spodaj navedenih členov, brez predhodnega obvestila. Spremembe o pogojih poslovanja si boste vedno lahko prebrali na naših straneh, naročnikov ne bomo o tem posebej obveščali.
Občasno posodobimo člene o pogojih poslovanja in ko to storimo, tudi ustrezno spremenimo datum zadnje spremembe. Datum je prikazan na koncu pogojev poslovanja. V primeru, da nadaljujete z uporabo naših storitev, se smatra, da v celoti razumete in se strinjate s spremembami.
Zbiranje osebnih podatkov
Ponudnik storitev dovoljuje zbiranje določenih osebnih podatkov, ki so jasno in natančno opredeljeni. Vsakemu naročniku pa je potrebno izdelati katalog osebnih podatkov kot to narekuje veljavna zakonodaja.
Naročniku je dovoljeno zbiranje le sledečih osebnih podatkov: Ime in priimek in e-poštni naslov.
Naročnik sme zbirati osebne podatke le ob predhodnem soglasju naročnika.
Zbiranje osebnih podatkov v aplikaciji je dovoljeno izključno za:
Pošiljanje e-poštnih novic
Pošiljanje e-poštnih ponudb
Obveščanje strank o ponudbah in novostih
Neposredno trženje preko elektronske pošte
Raziskave trga in prodajne raziskave
Odjava in privolitev uporabnika
Vsak naročnik je dolžan zagotoviti preprosto in hitro odjavo iz seznama poštnih naročnikov. Vsak prejemnik pošte ima pravico do izvzetja iz elektronskega poštnega naslova. 
Naročnik je dolžan pridobiti soglasje preden pošlje elektorsko sporočilo uporabniku.
Ravnanje s osebnimi podatki
Naročniku ni dovoljena predaja in razkritje osebnih podatkov tretji osebi razen če zato pridobi pisno soglasje lastnikov osebnih podatkov. Naročnik je dolžan po svoji najboljši moči varovati osebne podatke lastnikov. 
Plačilni pogoji
Za uporabo naših storitev je potrebno predplačilo za določeno obdobje. Podatki za plačilo bodo posredovani na naročnikov kontaktni elektronski naslov. Naročene storitve bodo opravljene, ko prejmemo nakazilo oziroma potrdilo o nakazilu. Račun se bo glasil na lastnika uporabniškega vmesnika in bo poslan po navadni pošti.
Pravice in obveznosti iz naročniškega razmerja nastopijo z dnem, ko so naročniku posredovani podatki za dostop do strežnika. Podatki so posredovani na naročnikov kontaktni elektronski naslov.
Naročnik bo svoje obveznosti iz naročniškega razmerja poravnal v roku označenem na predračunu in na pravilen sklic. V primeru, da želite spremeniti plačilno obdobje, nam sporočite vsaj 10 dni pred iztekom plačilnega obdobja preko uporabniškega vmesnika ali e-pošte.
Vsa vplačila so nepovračljiva, razen če se ponudnik odloči drugače.
Naročnik je dolžan v celoti poravnati vse obveznosti do ponudnika, nastale do dne prekinitve naročniškega razmerja. Le to mora biti pisno oziroma na ponudnikov kontaktni elektronski naslov.
Pridružujemo si pravico, da 8 dni po poteku plačilnega obdobja storitev ukinemo, v kolikor ne prejmemo plačila ali vsaj potrdila, da je storitev plačana. Ponovna aktivacija ob neplačilu se zaračuna po trenutnem ceniku.
Ponudnik si pridružuje pravico do spremembe cen in lastnosti (specifikacije) paketov. Spremembe nastopijo v veljavo z naslednjim izstavljenim predračunom.
Če pride do napačnega zneska, ima ponudnik pravico znesek popraviti in je dolžan o tem naročnika obvestiti. Naročnik v celoti razume in se strinja, da mora plačati popravljeni znesek.
Odgovornosti in dolžnosti naročnika
Naročnik v celoti razume in se strinja, da na zakupljen prostor ne bo prenesel vsebine ali povezav na:
vsebino, ki je nelegalna, nasilna, obrekljiva, opolzka, pornografska, ali kakorkoli sporna,
vsebino, ki vsebuje viruse ali sovražne računalniške programe, spam, spayware, itd.,
vsebino, ki je namenjena kriminalnim dejanjem ali združbam, zaščitenim znamkam, patentom, avtorskim pravicam ali drugo intelektualno lastnino.
Naročnik v celoti razume in sprejema naslednje dolžnosti in odgovornosti:
Ponudnik ima pravico pregledovanja naročnikove celotne vsebine na zakupljenem prostoru. Razen pri paketih, ki omogočajo kodiranje podatkov ali pa so podatki varovani, kot poslovna skrivnost ali z varstvom osebnih podatkov.
Naročnik v celoti razume in se strinja, da v celoti odgovarja za vsebino na zakupljenem prostoru.
Naročnik v celoti razume in se strinja, da se mu onemogoči nadaljnja uporaba spletnega gostovanja, če prekorači zakupljeni prenos podatkov oziroma preseže zakupljeni strežniški prostor.
Naročnik v celoti razume in se strinja, da če bo uporabljal kakršnekoli skripte in programe, da jih bo redno posodabljal in skrbel za lastno in varnost celotnega strežnika.
Naročnik v celoti razume in se strinja, da vsakršno povzročeno škodo in posledične dodatne stroške v celoti poravna sam v roku 14 dni od nastanka.
Naročnik se obveže, da bo poskrbel za ažurnost kontaktnih podatkov in da bo redno spremljal primarni predal elektronske pošte, ki je naveden v kontaktnih podatkih v “uporabniškem vmesniku”.
Naročnik se v celoti obvezuje, da bo pri naročilu spletnih aplikacij ali drugih storitev, ponudniku zagotovil vse potrebne informacije in gradivo za pričetek dela, kakor tudi za dokončanje.
Trajanje storitev
Po izteku plačilnega obdobja se gostovanje podaljša za enako plačilno obdobje. V kolikor ne želite podaljšati gostovanja, nas morate obvestiti vsaj 10 dni pred iztekom plačilnega obdobja. V nasprotnem primeru ste dolžni poravnati znesek, ki je predviden za plačilno obdobje.
Po izteku plačilnega obdobja pri vzdrževanju spletnih aplikacij, se vzdrževanje prekine v kolikor naročnik, ne poravna svojih obveznostih v 14 dneh. V vmesnem času ponudnik  ni dolžan vzdrževati spletnega mesta.
Pri paketih promocije in spletnega marketinga ter optimizacije velja, da se storitev plačuje za tekoči mesec.
Omejitev oziroma prekinitev naročniškega razmerja
Naročnik v dogovorjenem roku ni v celoti poravnal obveznosti do ponudnika. Ponudnik predhodno obvesti naročnika na kontaktni elektronski naslov, kateri je objavljen v uporabniškem vmesniku.
Naročnik je ponudniku posredoval napačne oziroma zavajajoče informacije.
Naročnik v celoti ne upošteva 1. člen, 2. člen in 8. člen.
Naročnik je kršil licenčne pogoje spletne aplikacije.
Naročnik lahko gostovanje, vzdrževanje in druge storitve kadarkoli prekliče, razen če je to jasno določeno v pogodbi, najkasneje vsaj 7 dni pred potekom zakupljenega obdobja. Denarja ne vračamo, razen če se izjemoma tako odločimo.
Dolžnosti in obveznosti ponudnika
Ponudnik se obvezuje, da bo zagotovil:
nemoteno delovanje strežnika/strežnikov,
v primeru vzdrževanja smotrno in pravočasno posodabljal programsko opremo,
naročnika obvestil o pomembnih posodobitvah,
v najkrajšem možnem času odpravil nastale napake,
varnost podatkov.
ponudnik se obvezuje, da bo vse tehnične vzdrževalne posege na spletni strani ali sistemu opravljal med 00.00 uro in do 07.00. V primeru izpada storitev, spletnih strani ali aplikacij se ponudnik obvezuje, da bo o tem predhodno obvestil stranko preko poštnega naslova.
ponudnik si pridržuje pravice, da uporabi pozitivne komentarje elektronskega sporočila stranke za tržne namene. Ponudnik se obvezuje, da bo vse takšne podatke anonimiziral in s tem onemogočil identifikacijo stranke, razen v primeru, ko ponudnik od stranke prejme pisno dovoljenje.
Ponudnik ne odgovarja za pravilnost podatkov, ki jih kdorkoli pošlje na/iz strežnika.
Ponudnik ne odgovarja za pravilnost podatkov, objavljenih na spletnem mestu ali aplikaciji.
Ponudnik ne odgovarja za noben izgubljen ali poškodovan podatek na strežniku.
Ponudnik ne odgovarja za posredno ali neposredno nastalo škodo z uporabo naših storitev.
Ponudnik zanika vsako odgovornost za škodo povzročeno vendar ne omejeno na:
škodo ali odgovornost nastalo zaradi izpada strežnika/strežnikov,
škodo ali odgovornost nastalo zaradi povečanja odzivnega časa,
škodo ali odgovornost nastalo pri neprenosu ali napačnem prenosu podatkov,
škodo ali odgovornost nastalo zaradi nepooblaščenega posega,
škodo ali odgovornost nastalo zaradi kakršnegakoli (hekerskega) napada,
škodo ali odgovornost nastalo zaradi nesprejete elektronske pošte ali napake e-poštnega strežnika,
škodo ali odgovornost nastalo zaradi naravnih in višjih dejavnikov.
škodo ali odgovornost nastalo zaradi nepravilnega in nestrokovnega posega v programsko kodo aplikacij ali spletnih strani.
škodo ali odgovornost nastalo zaradi nedovoljenega ali nepooblaščenega posega v spletno aplikacijo ali spletno storitev.
škodo ali odgovornost, ki bi lahko nastala zaradi napake v programski kodi spletne strani ali druge aplikacije.
Ponudnik ne daje garancije, da bodo naše storitve:
ustrezale naročnikovim zahtevam in potrebam,
neprestano delovale 24/7 (24 ur na dan, 7 dni na teden).
Ponudnik storitev ne bo odgovoren za nobeno škodo, ki bi jo uporabnik utrpel.
Ponudnik storitev ne bo odgovoren za izgubo podatkov, prekinitve v delovanju storitev ter kakršenkoli izpad ali izgubo podatkov, do katere je prišlo po krivdi tretje osebe, ponudnika storitev, njegovih strank ali zaposlenih. Ponudnik storitev si pridržuje pravico do spremembe teh pogojev uporabe.
Kršitev pogojev poslovanja
Naročnik v celoti razume in se strinja, da si ponudnik pridružuje pravico do ustreznih ukrepov, ki bi bili nujni ob kršitvah navedenih členov, n.pr. takojšnja omejitev oziroma (začasno) zaprtje naročnikovega uporabniškega vmesnika, dostopa do zakupljenega spletnega prostora in dostopa do nadzorne plošče, brez predhodnega opozorila in brez povračila denarja.
Naročnik v celoti razume in se strinja, da si ponudnik pridružuje pravico do ustreznih ukrepov, ki bi bili nujni ob kršitvah navedenih členov, n.pr. takojšna odstranitev ali začasen izklop spletne aplikacije ali storitve, brez povračila denarja. Ponudnik storitev ne odgovarja za nastalo škodo.
Naročnik se zavezuje, da bo varoval svoja gesla in ostale zaupne podatke, ki se nanašajo na njegov uporabniški račun ter nas v primeru nepooblaščenega ali domnevnega posega v njegov uporabniški račun takoj obvestili, vključujoč krajo in izgubo podatkov, spremembo gesla ali ostale varnostne informacije.
Zlorabe strežnika
Pridržujemo si pravico, da odstranimo kakršnokoli vsebino, ki je v nasprotju s pogoji poslovanja iz vašega računa brez predhodnega obvestila. Ne dovoljujemo hekerskih strani, strani za odrasle in nobenih mp3 datotek, shareware/freeware in ostalih programov ter strani pod točko 11.
Ponudnik smatra spodaj navedena dejanja kot zlorabo:
Nepooblaščena ali nedovoljena uporaba strežnika (branje, pisanje in izvajanje izven domačega direktorija).
Prekomerno izkoriščanje sistemskih zmogljivosti, vključujoč moč procesorja in spomina. Nezaželeni so večji forumi na tekstovni osnovi, ki ne podpirajo mySQL baze, obsežne mailing liste (obvezna uporaba funkcije, ki omogoča interval med pošiljanjem), in vseh skript v točki 11. Pridružujemo si pravico, da odstranimo programe, ki uporabljajo preveč sistemskih zmogljivosti.
Pri delu s cronjobi (omogočajo izvajanje funkcij ob določenem času) je prepovedano prepogosto izvajanje funkcij.
Prekomerno pošiljanje elektronske pošte. V primeru, da pošiljate pošto več kot 50-tim prejemnikom, je potrebno med pošiljanjem uporabljati premor. V roku ene ure lahko pošljete sporočilo največ 250 prejemnikom.
Pošiljanje elektronske pošte na naključne naslove (spam).
Uporaba strežnika v zlonamerne namene.
Kršenje avtorskih pravic (gostovanje datotek).
V kolikor uporabljate večje število MySQL baz, ftp, mailing list, itd., kot je določeno za posamezen paket.
Nadaljnja prodaja delov zakupljenega prostora brez predhodnega dogovora.
Naročnik v celoti razume in se strinja, da vsakršno povzročeno škodo in posledične dodatne stroške v celoti poravna sam v roku 7 dni od nastanka.
Nedovoljena uporaba skript/programov na naših strežnikih (za odobritev nam pišite na email).
Uporabnik sam odgovarja za rezervne kopije svojih podatkov na strežniku. Ponudnik ne prevzema odgovornosti za izgubo kateregakoli uporabniškega podatka.
Zlorabe spletnih aplikacij
Pridržujemo si pravico do odstranitve sporne vsebine. Naročniku storitev in uporabniku ni dovoljeno objavljanje kaznive, sovražne ali kakršne koli druge sporne vsebine. Naročnik se zavezuje, da svoje spletne strani ali aplikacije ne bo uporabljal za širjenje nestrpnosti ali druge prepovedane vsebine.
Ponudnik smatra spodaj navedena dejanja kot zlorabo:
Objavljanje vsebine, ki je v nasprotju z veljavno zakonodajo RS.
Širjenje ali vzpodbujanje nasilja ali sovraštva.
Širjenje ali vzpodbujanje kaznivih dejanj tudi piratstva.
V kolikor uporabnik odkrije napako v kodi in jo brez prijave ponudniku izkoristi sebi v prid.
Uporablja spletne aplikacije ali storitve za pošiljanje vsiljive pošte (Spam)
Uporabniku ni dovoljeno pošiljanje pošte, ki bi kršila pravice in pogoje poslovanja
Odškodnine in nadomestila
Naročnik v celoti razume in se strinja, da ponudnika storitev, njegovih strank ter zaposlenih ne bo terjal ali držal odgovornih za kakršnokoli škodo, ki bi nastala z uporabo ali nezmožnosti uporabe storitev ter za kakršnokoli škodo, ki bi nastala v povezavi s storitvami ponudnika storitev.
Naročnik v celoti razume in se strinja, da je uporaba ponudnikovih storitev na lastno odgovornost in da bo sam odgovoren za posledice uporabe ponudnikovih storitev.
Avtorske pravice
Kadar ponudnik v storitev, ki jo zagotavlja stranki, vključi svoje že obstoječe avtorsko delo (npr. programsko kodo, fotografijo, sliko, film, besedilo, logotip ipd.) ali kadar tako avtorsko delo izdela po navodilih in željah stranke, se na stranko prenesejo le tiste materialne avtorske pravice na takem avtorskem delu, ki so nujno potrebne, ter v obsegu in trajanju, ki sta nujno potrebna, za to, da lahko stranka storitev uporablja v skladu z njenim ekonomskim namenom.
Ne glede na prvi odstavek tega člena stranka v nobenem primeru ne more pridobiti nobenih pravic na računalniških programih (aplikacijah, modulih, sistemih ipd.), ki jih je razvil ponudnik ali glede katerih je ponudnik imetnik materialnih avtorskih pravic. Določba tega odstavka velja tudi v primeru, ko je bila taka aplikacija izdelana ali spremenjena na željo stranke. Na računalniških programih iz tega odstavka pridobi stranka zgolj časovno omejeno pravico uporabe takih programov v skladu z njihovim ekonomskim namenom oziroma v skladu s temi splošnimi pogoji ali ponudbo, razen v primeru, ko je jasno definirano, da se prenašajo tudi avtorske pravice.
Pravica uporabe iz tega odstavka lahko traja največ za čas veljavnosti pogodbe med ponudnikom in stranko. Čas uporabe ponudnikovih storitev za licence, ki so veljavne na več računalnikih, začne teči ob namestitvi na prvi računalnik ali strežnik. Ponudnik ima pravico, da svoje avtorstvo oziroma imetništvo materialnih avtorskih pravic kadarkoli označi na način, ki ga sam izbere, kar lahko vključuje tudi njegov logotip in povezavo na njegovo spletno mesto. Navedena pravica ponudnika ne more biti omejena z dejstvom, da stranka plačuje za ponudnikove storitve. Ponudnik lahko kadarkoli spremeni način označitve avtorstva oziroma imetništva materialnih avtorskih pravic. Ponudnik svoje pravice ne sme izvrševati na način, ki bi nesorazmerno posegal v pravice in interese stranke.
Vse ostale materialne avtorske pravice, moralne avtorske pravice in druge avtorske pravice, ki se v skladu s 1. odstavkom tega člena ne prenesejo na stranko, so pridržane ponudniku.
Brez izrecnega pisnega soglasja ponudnika je stranki prepovedano posegati v avtorska dela iz 1. odstavka tega člena, jih predelovati ali prirejati ter prenašati pravice na teh delih na tretje osebe.
Brez izrecnega pisnega soglasja ponudnika stranka nima pravice dostopa do izvorne kode programov, ki so del storitve, ki je predmet pogodbe med ponudnikom in stranko ali ki podpirajo ali omogočajo njeno delovanje. Prav tako naročnik nima pravice do predelave izvorne kode.
Če storitev, ki jo zagotovi ponudnik, vsebuje avtorska dela, ki jih je priskrbela stranka, stranka ponudniku jamči, da ima na teh delih ustrezne materialne avtorske pravice in mu odgovarja za škodo, ki bi jo ponudnik utrpel zaradi zahtevkov tretjih oseb, ki se nanašajo na ta avtorska dela.
Na strežnikih ni dovoljeno neavtorizirano shranjevati avtorsko zaščitenih dokumentov (datotek) in programov.
Varstvo osebnih podatkov naročnikov
Naročnik se strinja, da ponudniki za namene svojega poslovanja zbirajo in obdelujejo njegove osebne podatke.
Če pri zagotavljanju storitev ponudnik za naročnika obdeluje osebne podatke, se sprejem teh splošnih pogojev šteje za sklenitev pisne pogodbe o pogodbeni obdelavi osebnih podatkov oz. kot privolitev v zbiranje in obdelovanje osebnih podatkov, v skladu z zahtevami zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov. Upravičenost glede obdelave osebnih podatkov velja za vse tri ponudnike, ne glede na to, pri katerem od ponudnikov stranka naroči oz. uporablja posamezno storitev, ponudniki pa so si upravičeni te podatke medsebojno izmenjavati.
V primeru naročila domen se naročnik strinja, da se v skladu s pravili registracije domen njegovi podatki posredujejo mednarodnemu registrarju in objavijo v bazi podatkov WHOIS.
Ponudnik naročniku zagotavlja nemoten dostop do njegovih podatkov in urejanje le-teh prek uporabniških strani.
Ponudnik hrani osebne podatke za obdobje, določeno z zakonom.
Pogodbena obdelava osebnih podatkov
Zaradi narave dela ima ponudnik storitev pri svojem delu omogočen vpogled do osebnih podatkov, glede katerih se stranka šteje za upravljavca zbirk osebnih podatkov v smislu določb Zakona o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju: ZVOP-1), ponudnik pa za pogodbenega obdelovalca in ker je dolžnost stranke po ZVOP-1, da vprašanja pogodbene obdelave osebnih podatkov uredi s pisno pogodbo, ponudnik in stranka z določbami tega člena v pisni obliki urejata tudi medsebojno razmerje glede obveznosti stranke po ZVOP-1.
Ukrepi in pogoji ukrepi za zagotovitev varovanja osebnih podatkov in preprečitve njihove nepooblaščene obdelave se natančneje opredelijo v pravilniku oziroma notranjem aktu o zavarovanju osebnih podatkov, ki velja pri ponudniku.
Ponudnik sme opravljati storitve obdelave osebnih podatkov samo v okviru strankinih pooblastil. Ponudnik osebnih podatkov ne sme obdelovati ali drugače uporabljati za noben drug namen, kakor za namen izvajanja storitev s pogodbo med njim in stranko.
Kolikor ni s temi splošnimi pogoji ali s pogodbo določeno drugače, ponudnik ne bo uporabil osebnih podatkov, pridobljenih v okviru izvajanja storitev za stranko, za namene neposrednega trženja v svojem imenu in za svoj račun ali v imenu in za račun tretjih oseb.
Ponudnik ne sme tretjim osebam posredovati strankinih osebnih podatkov, pridobljenih v okviru izvajanja storitev za stranko, in jim tudi ne sme poveriti posameznih opravil v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, razen če za to pridobi soglasje stranke.
Za vsa dodatna vprašanja in pojasnila smo vam na voljo na info@mammoth.si

 
Objavljeno dne 25.09.2016
Zadnja posodobitev: 25.09.2016

ODDAJ NAROČILO